– Photizo Sport – Hemenhet


Photizo Sport är en handhållen, uppladdningsbar och effektiv LED ljusbehandlingsenhet som avger rött och infrarött ljus på specifika våglängder och frekvenser för aktivering av kroppens egna läkningsförmåga och ökad cirkulation. Pulsationen är särskilt anpassad för ett brett användningsområde, motsvarande Photizo Vetcare för djur. Photizo Sport är framtagen för behandling av människor i hemmet.

Photizo Sport är en handhållen, uppladdningsbar och effektiv LED ljusbehandlingsenhet som avger rött och infrarött ljus på specifika våglängder och frekvenser för aktivering av kroppens egna läkningsförmåga och ökad cirkulation. Photizo Sport är lättanvänd. Det förprogrammerade behandlingsprogrammet startar med endast en knapptryckning och ger en effektiv behandlingsdos på 30 sekunder. Enheten väger endast 280 gram och är ergonomiskt utformad för smidig behandling. Photizo Sport är särskilt anpassad för att passa ett brett användningsområde och kan påskynda kroppens egen lälprocess, minska svullnader och inflammationer samt underlätta för snabbare läkning och rehabilitering vid skador. Exempel på vanliga användningsområden är: Inflammationer, sportskador, överansträngning, löparknä, tennis- och golfarmbåge, spända muskler, svullnad, och sårskador. Vid behandling med Photizo Sport kan blodcirkulation och lymfcirkulation öka vilket kan underlätta för kroppen att öka syresättningen och förbättra kroppens förmåga att ta hand om slaggprodukter.