– Photizo Pain Relief – Hemenhet


Photizo Pain Relief är en handhållen, uppladdningsbar och effektiv LED ljusbehandlingsenhet som avger rött och infrarött ljus på specifika våglängder och frekvenser för aktivering av kroppens egna läkningsförmåga och ökad cirkulation. Pulsationen är särskilt anpassad för att smärtlindrande behandling. För behandling i hemmet på människa.

Photizo Pain Relief är en handhållen, uppladdningsbar och effektiv LED ljusbehandlingsenhet som avger rött och infrarött ljus på specifika våglängder och frekvenser för aktivering av kroppens egna läkningsförmåga och ökad cirkulation. Photizo Pain Relief är lättanvänd. Det förprogrammerade behandlingsprogrammet startar med endast en knapptryckning och ger en effektiv behandlingsdos på 42 sekunder. Photizo Pain Relief kan verka mjukgörande vid ömhet och stelhet och minska svullnader och inflammationer samt underlätta för snabbare läkning och rehabilitering vid skador. Vid behandling med Photizo Pain Relief kan blodcirkulation och lymfcirkulation öka vilket kan underlätta för kroppen att öka syresättningen och förbättra kroppens förmåga att ta hand om slaggprodukter.

Köp här