SPIROTIGER®


Respiratorisk terapi förbättrar livskvalitén.

Den mest avgörande förutsättningen för livet kan vara friska och motståndskraftiga muskler i andningsorganen. Ett speciellt framtaget respiratorisk terapistystem ger den optimala lösningen!

SpiroTiger® är unik.
Det finns inget annat mobilt terapeutiskt system i världen som är baserat på förbättrad respiration med övervakad CO2 reinhalation (isocapnic hyperpnea). Det motsvarar själva respiratoriska processen. Främst förbättrar det muskelgruppernas uthållighet och koordination. Men beroende på inställningarna kan det också förbättra kraften, rörligheten och hastigheten på den muskulära rörelsen. SpiroTiger® utvecklades det sista decenniet på 1900-talet som ett resultat av ett samarbete mellan Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETHZ) och the Interstate College of Engineering in Buchs (NTB). Forskning och förbättringar har även gjorts sedan dess.

 

Fördelar med SpiroTiger®

  • Mycket säker och pålitlig genom tillhörande övervakningssystem
  • Om den används korrekt: ingen risk för yrsel, inte ens vid påtvingad respiration
  • Liten, kompakt, användarvänlig och lätt att transportera
  • Data kan exporteras till en dator för övervakning och uppföljning

SpiroTiger® består av en basstation, en handhållen enhet, luftledande rör och andningspåse. Terapeutiska mål sätts utifrån medicinska standarder såsom vitalkapacitet och maximal frivillig ventilation. Detta förs in i basstationen. Det bestämmer sedan andningsfrekvensen och övervakningsparametrar. Tack vare det breda utbudet kan behandlingen bli helt specificerad utefter användaren. Under sessionen övervakas både andningens djup och frekvens. Avvikelser resulterar omedelbart i akustiska och visuella varningar.

  1. Den handhållna ventiltekniken och andningspåsen skyddar mot hyperventilation och yrsel.
  2. Basstationen har de personliga terapeutiska målen och övervakar andningsfrekvens och djup.
  3. Både indikatorlampor och akustiska signaler på den handhållna enheten ger instruktioner om andningsfrekvens.
  4. Displayen ger detaljerade instruktioner om andningsfrekvens och visar aktuell andningsdjup.
  5. Potentiellt skadliga avvikelser ger både visuella och akustiska varningar
  6. Data från en behandlingssession överförs till basstationen för övervakning och långtidsförvaring.

Användning

Regelbunden träning ger resultat!

SpiroTiger® kan vara en integrerad del av ditt rehabiliteringsprogram. Med hjälp av påtvingade andningsövningar stärks effektivt musklerna i diafragman, buken, bröstkorgen, bröst, nacke och rygg. En kvalificerad medicinsk resurs ger optimal formell introduktion. Tack vare den enkla funktionen kan du sedan börja använda enheten själv var du än är (stationär eller mobil på en klinik eller hemma).

Standard användningsrekommendationer härrör från en mängd vetenskapliga och praktiska uppgifter, men bör finjusteras till varje patient. Vanligtvis bör man sträva efter 3-5 träningssessioner per vecka á 15-30 minuter. Detta kräver dock en gradvis ökning baserad på den individuella situationen. Regelbundet användande är nyckeln till framgång.

Inhalera – Exhalera – Förnya

Endast kvalificerade läkare får rekommendera SpiroTiger® för terapeutiskt syfte. De kan ställa in individuella mål och ge nödvändig uppföljning.

   

Typ av träning Rekommendation Resultat
Träning mot Snarkning 30 minuter per dag
eller i början 2 x 15 minuter
Minskad frekvens av snarkning
2-5 gånger i veckan Förbättring av basuthållighet
Träning för Terapi
(KOL* / annat)
Medicinsk träningsrekommendation Individuell, beroende på terapin

*KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)

 

Varför respiratorisk terapi?

Andning förbättrar livskvalitén.

Andningen är en viktig process, en viktig del av livet självt. Kontinuerligt, för det mesta omedvetet, tar många muskelgrupper hand om detta. Även vid vila presterar kroppen mer än 20.000 andningscykler per dag. Detta antal exploderar många gånger om när fysisk aktivitet ökar.

Andningen är en mycket komplex process med många delsystem som samverkar för att uppnå det huvudsakliga målet: utbyte av koldioxid och syre. På grund av komplexiteten i systemet är det känsligt för fel, och vid risk av många sjukdomar. Speciellt de involverade muskelgrupperna påverkas lätt, vilket kan beröva systemet på dess främsta förare.

Användningsområden

Respiratorisk terapi med Spirotiger® är en effektiv del av rehabiliteringsprocessen.

Systemet är avgörande och har en mångfacetterad inverkan på livskvaliteten. Dess fördelar omfattar alla aspekter av välbefinnande.

– KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)
– Cystisk fibros
– Dyspné / kort andning / astma
– Snarkning, sömnapné
– Whiplash
– Kroniska rygg- och nackproblem
– Reumatiska sjukdomar (ex Bechterew´s)
– Skador i ryggraden (tetraplegi, paraplegi)
– Respiratorisk insufficiens
– Sportrelaterade trauma
– Dålig kondition
– Pre- och post operativa ingrepp

För mer information och pris maila till  info@pharmalight.se