SPINAL MOUSE®


Professionell mätning för specifik ryggbehandling

          

Exakt, enkelt, snabbt och utan strålning. Se video här.

Mer än 3000 kliniker, fysioterapeuter och hälsocenter i världen använder redan SpinalMouse®.

Fördelar med Spinal Mouse®

SpinalMouse® är ett nytt och kompakt mätinstrument med datorassisterad analys och display av ryggradens form och rörlighet i sagittala och frontala planen. Den överträffar de flesta “traditionella” metoder med sin precision, relevans och tydliga display på en optimal ekonomisk nivå. Det är användarvänligt, icke invasivt och helt fritt från strålning.

Enkelt, påtlitligt och exakta mätningar

SpinalMouse® mäthuvud styrs längs ryggraden och justeras automatiskt till konturerna av ryggen. De relevanta kliniska data skickas sedan trådlöst till laptopen.

Precis data på ryggens geometri

Den utmärkta pålitlighet och hög grad av validitet av data i jämförelse med röntgenbilder har bevisats flera gånger i vetenskapliga försök.

Med SpinalMouse® kan man mäta patienten obegränsat antal gånger och det är lätt att följa upp förändringar under behandlingens gång.

Transparent och enkel patient information

Systematisk mätning av ryggraden är en återspegling av professionellt administrerad terapi. Enkelt och lättförstådd grafik ger en bra grund för information till patienten. Regelbundet upprepade mätningar visar patientens framsteg.

Professionell dokumentation med en knapptryckning

All data sparas vilket betyder att detaljerad dokumentation kan förberedas närsomhelst för kollegor, försäkringsbolag och andra.  All nödvändig terapi eller behandling kan därför tydligt och sakligt motiveras.

Övningar för att komplettera ryggträning 

Mjukvaran inkluderar en rad övningar för effektiv ryggträning. Dessa övningar kommer vara speciellt anpassade till patienten efter mätdatan utvärderats.

Mätprocessen

Det är lätt att maximera mervärdet.

SpinalMouse® mätningar är mycket relevanta och pålitliga, t.ex. för:

  • Bedömning av hållning och rörlighet i klinisk och terapeutiska miljöer
  • Kvalitetssäkring under behandling
  • Jämförbar data

   

Typiska användningsområden
– Fysioterapi och rehabträning
– Manuell terapi och kiropraktorer
– Ortopedi
– Reumatologi
– Neurologi
– Friskvård
– Sjukvård på skolor och på arbetsplatser
– Ergonomi
– Yrkesmedicin
– Osteopati
– Hälso-, fitness- och wellnesscenter

Typiska applikationer
– Generering av ryggspecifika fynd
– Rapportering av terapeutiska framsteg
– Kvalitetssäkring
– Förebyggande av sjukdom

Fynd

Hållning
– Kyfos (BWS curvature)
– Lordos(LWS curvature)
– Bäckenets position (tilt or stretch)
– Segmentella vinklar
– Dorsal längd
– Frontalplanet (Scoliosis)

Rörlighet
– Rörelseomfång från flektion till extension
– Rörelseomfång från upprätt till flektion
– Rörelseomfång från upprätt till extension
– Laterala lutningar
– Segmentell rörlighet

Annat
– Tolkning av mätningar i träningssyfte
– Övningakatalog och träningsschema
– Mätningar grundade på Matthiass Test
– Database consolidation across patients
– Mångsidig kapacitet med utskrift och data export

För mer info och prisuppgift maila info@pharmalight.se