Medicinska genanalyser


DNA Test Premium Plus Sensor

Största paketet med genanalyser av preventiva sjukdomar.
Innefattar även en individuell kostplan och idealt viktanpassnings program.

DNA Test Premium Sensor Plus är ett paket som innefattar 20 olika DNA tester​ inom kategorin livsstil, medicinering, viss cancer, hjärtkretslopp, matsmältning, ämnesomsättning, ben & led, ögon och tänder.  De medicinska testerna ger en bild om man har en ökad risk att få en sjukdom. De är preventiva och innebär inte att man kommer få en sjukdom.

Testresultatet ger en beskrivning på hur man preventivt kan minska risken för att sjukdomen uppstår​. Den ger också en rådgivning till läkaren vilken medicinering som är lämplig för patienten då det gäller verkan, effekt, nedbrytning, biverkan, rekommenderad dos och om man bör byta medicin.  Paketet innefattar även DNA testen Weight Sensor och Nutrition Sensor.

– Genetiskt anpassat kost- och träningsprogram
– Idealt viktanpassningsprogram
– Utvärdering av hela Ditt näringsämnesbehov
– 20 genetiska analyser av preventiva sjukdomar
– Tidig diagnos på sjukdomar
– Behandling och medicinering efter Dina gener

 ————————————————————————————————————————————————————–

DNA Test Premium Sensor

DNA Test Premium paketet innefattar en rad olika genanalyser. De medicinska testerna ger en bild om man har en ökad risk att få en sjukdom. De är preventiva och innebär inte att man kommer få en sjukdom. Testresultatet ger en beskrivning på hur man skall agera för att minska risken av att sjukdomen uppstår. Resultatet ger även rådgivande info till läkaren vilken medicinering som är lämplig för patienten gällande verkan, effekt, nedbrytning, biverkan, rekommenderad dos och om man bör byta medicin. Paketet innefattar även DNA testet Nutrition Sensor.

Genanalyser på preventiva sjukdomar men även en individuell kostplan för bättre hälsa.

– Genetiskt anpassat kost- och träningsprogram
– Idealt viktanpassningsprogram
– Utvärdering av hela Ditt näringsämnesbehov

Klicka här för att se demonstrationstest : DNA återkoppling, Test Premium Sensor, Kvinna

  ————————————————————————————————————————————————————–

DNA Test Fem / Andra Sensor +40

Genanalyser av preventiva sjukdomar som oftast uppkommer efter 40 års ålder

– Möjlighet till tidig diagnos på sjukdomar
– Förebyggande åtgärder för sjukdomar
– Råd om medicinering efter Dina gener

DNA Test Primary Prevention Sensor

Genanalyser av preventiva sjukdomar inom hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2

– Möjlighet till tidig diagnos på sjukdomar
– Förebyggande åtgärder för sjukdomar
– Råd om medicinering efter Dina gener

DNA Test Gastro Intestinal Sensor

Genanalyser av preventiva sjukdomar inom mag- & tarmkanalen

– Möjlighet till tidig diagnos på sjukdomar
– Förebyggande åtgärder för sjukdomar
– Råd om medicinering efter Dina gener

I länken nedan finner Du mer information om vilka genanalyser och andra analyser vi erbjuder genom NOVOGENIA laboratorie:

Genanalyser och andra analyser NOVOGENIA erbjuder

PharmaLight.se erbjuder genom utbildade och Diplomerade återförsäljare NOVOGENIAs hela produktutbud.

Information samt beställning +46(0)702585354, +46(0)704554822,  +46(0)706026507 e-post/mail till info@pharmalight.se