Människa


                

I USA och Europa används LED ljusbehandling dagligen inom vården. På sjukhus, sårkliniker, äldreboende, etc. Behandlingsområdet är brett. Exempel är diabetiska sår, liggsår, inflammationer, mukosit, operationssår, dålig blodcirkulation som dagligen behandlas med mycket gott resultat. Läs här om hur Warp 10/Warp 75 används för behandling av smärtsamma bieffekter vid kemoterapi. Läs här hur Warp 10/Warp 75 används inom vården för behandling av bieffekter vid cancerbehandling.

           
(Photo: David Higginbotham/NASA)

Oberoende forskning har visat att ljus av rätt våglängd kan förse cellerna med nödvändig energi för att få igång och snabbt stimulera kroppens egen läkningsprocess samt öka cirkulationen. Störst är effekten för de grupper som har sämst läkningsförmåga. Fördelarna med LED ljusbehandling har visats i vetenskapliga studier och i en rad kliniska studier/case genom bland annat NASA och DARPA i USA. Under fliken forskning finns länkar till några av de studier som är gjorda inom området. Se även denna artikel om Warp 10/Warp 75.

                              Pharmalights LED ljusbehandlingar:

          • Kliniskt bevisad effekt
          • Smärtlindring
          • Läkning
          • Ökad blodcirkulationen
          • Ökad rörlighet/känsel
          • Inga kända bieffekter
          • Återhämtning
          • Ekonomiskt (under 1:-/behandlingstimme)

 

Kopplingen till NASA

Quantum Devices, Inc. har utvecklat HEALS® (High Emissivity Aluminiferous Luminescent Substrate) teknologin åt NASA. Konkurrenter hänvisar gärna till NASA och deras studier för att vinna förtroende men det är viktigt att veta att WARP 10® är det enda FDA-godkända behandlingsinstrumentet som använder sig av HEALS® teknologin som utvecklades för och används av NASA och DARPA. Quantum devices har det enda fotobiologiska systemet som finns på NASA:s Hall of Fame. Läs mer här.

Mer info under fliken LED LJUSBEHANDLING.

 

SpiroTiger®

Som ett resultat av träning med SpiroTiger® arbetar andningsmusklerna mer effektivt och förbrukar mindre syre, vilket ger mer syre till musklerna i armar och ben. Resultatet är förbättrad uthållighet, optimerad och effektiv andning samt allmänt förbättrad kondition. SpiroTiger® kan även vara en integrerad del av ett rehabiliteringsprogram. Med hjälp av påtvingade andningsövningar stärks effektivt musklerna i diafragman, buken, bröstkorgen, bröst, nacke och rygg.

 

Mobiliser

Underhåll smidigheten och rörligheten effektivt med Mobiliser

Mobiliser är en anordning för spinal mobilisering. Vid behandling på Mobiliser påverkas ryggkotornas position och ligamenten mellan varje kota stretchas samt flyttas i en rad upprepade små rörelser. Rörelserna är mindre än de vid en manipulation men upprepas hundratals gånger och bidrar till att skapa en naturlig rörlighet i ryggen. Spänningar släpper och en många användare refererar till ” en omedelbar upplevd mjukhet”.

 

CeraTex

Muskel- och senskydd med keramisk textil som ger stabilitet och cirkulation

 I CeraTex keramiska tyg/material har en pulverblandning bestående av cirka 30 olika mineralhydroxider som bearbetats vid en temperatur på 1600°C.  Mineralerna i detta keramiska tyg kan inte brytas loss, avdunsta eller tvättas bort.Detta är unikt.

CeraTex är enligt tillverkaren, ensamma på marknaden med CE märkning på sina produkter. CeraTex har en unik och mycket ovanlig hög kvalitet på alla produkterna – “Top Of The Line”. www.ceratex.se

SpinalMouse®

SpinalMouse® är ett nytt och kompakt mätinstrument med datorassisterad analys och display av ryggradens form och rörlighet i sagittala och frontala planen. Den överträffar de flesta ”traditionella” metoder med sin precision, relevans och tydliga display på en optimal ekonomisk nivå. Det är användarvänligt, icke invasivt och helt fritt från strålning.