LED LJUSBEHANDLING


I USA och Europa används LED ljusbehandling dagligen inom vård och friskvård. På sjukhus, rehabcenter, av massörer, kiropraktorer, naprapater, sårkliniker, äldreboende. Behandlingsområdet är brett. Allt från muskelinflammationer, rupturer, senskador, lårkakor, diabetiska sår, liggsår, operationssår, dålig blodcirkulation behandlas med mycket gott resultat. Med Pharmalights Photizo® och Warp 10® i utrustningen ligger Du steget före!

Oberoende forskning har visat att ljus av rätt våglängd kan förse cellerna med nödvändig energi för att få igång och snabbt stimulera kroppens egen läkningsprocess samt öka cirkulationen. Allra störst är effekten för de grupper som har sämst läkningsförmåga. Fördelarna med LED ljusbehandling har visats i vetenskapliga studier och i en rad kliniska studier/case genom bland annat NASA och DARPA i USA. Under fliken forskning finns länkar till några av de studier som är gjorda inom området.

Kopplingen till NASA

Quantum Devices, Inc. har utvecklat HEALS® (High Emissivity Aluminiferous Luminescent Substrate) teknologin åt NASA. Konkurrenter hänvisar gärna till NASA och deras studier för att vinna förtroende men det är viktigt att veta att WARP 10® är det enda FDA-godkända behandlingsinstrumentet som använder sig av HEALS® teknologin som utvecklades för och används av NASA och DARPA. Quantum devices har det enda fotobiologiska systemet som finns på NASA:s Hall of Fame. Läs mer här.

Hur Pharmalights LED ljusbehandling fungerar

1. LED ljusbehandling stimulerar  produktionen av ATP i mitokondrien.

Mitokondrien är har en viktig roll i ämnesomsättningen, de tillverkar adenosintrifosfat (ATP). ATP används som energikälla i de flesta processer i cellerna. Utan ATP upphör cellfunktionerna. Ökning av ATP-produktionen kan underlätta för cellerna att ta upp näringsämnen snabbare och göra av mig slaggprodukter. ATP förser cellerna med den kemiska energi som driver kemiska reaktioner i cellerna. ATP-produktionen ökar genom LED ljusbehandling eftersom koherent ljus i optimala våglängder förser cytokrom b-strukturen med energi – så den kan donera större mängd elektroner till elektrontransportkedjan för att öka produktionen av ATP.

2. LED ljusbehandling vänder celldödsprocessen och säkerställer cellreparationen.

Efter en skada når cellen snabbt ett tillstånd där celldöd är oundvikligt. Om man behandlar med LED ljusbehandling omedelbart efter skadan inträffat kan denna process vändas genom att man ökar ATP-produktionen.

3. Cellulär föryngring

När en cell väl dött behöver kroppen nya celler för att ersätta de skadade cellerna. LED Ljusbehandling förhindrar överproduktion av ärrvävnad och ger snabbare cellulär föryngring. Detta är av stor vikt för olycksoffer för att öka möjligheten att återfå full funktionalitet. Denna föryngringsprocess ses i alla celltyper. När en cell väl blivit boostad med LED ljusbehandling kan de återfå normal funktion och bilda nya blodkärl, nervvävnad, benceller, brosk etc. LED ljusbehandling orsakar inte cellulär överväxt eller cancer – cellerna laddas endast för att återfå sin normala funktion.

4. Läkning av inflammation och ökad lymfatisk aktivitet.

Även om inflammationen är nödvändig, kväver det cellen. LED ljusbehandling dämpar inflammationen och hjälper cellen att ta upp näringsämnen och syre från omgivande vävnad och blodkärl. LED ljusbehandling lindrar ischemi och stoppar kvävningen av cellen. Ödem består av två i princip av två komponenter; en del med vätska som kan evakueras genom blodsystemet och en proteinhaltig komponent som består av proteiner som måste evakueras genom lymfsystemet. Forskning har visat att lymfsystemets kärldiameter och flödet i lymfsystemet kan dubblas vid LED ljusbehandling. Venösa och arterielle diametrar kan också öka. Detta innebär att båda komponenterna av ödemet kan tömmas snabbare för att minska svullnad.

5. Ökad aktivitet i immunsystemet

Nära-infrarött ljus har visats öka immunsystemets funktion. Den exakta mekanismen genom vilken detta sker har inte klarlagts men flera studier har visat en systemisk effekt hos patienten där LED ljusbehandling användes. Detta innebär att lokal behandling av ett sår med LED ljusbehandling ökar immunsystemets effekt generellt.

6. LED ljusbehandling ökar blodtillförseln

Ökar blodtillförseln till områden genom att stimulera bildandet av nya kapillärer och blodkärl för att ersätta skadade. Detta påskyndar läkprocessen genom att förse cellerna med mer syre och näring som behövs för att läka de skadade cellerna. Det påskyndar också avlägsnandet av slaggprodukterna från det skadade området. LED ljusbehandling har en vasodilaterande effekt.

7. Systematisk effekt och minskar retning av nervvävnad.

LED ljusbehandling hjälper till att minska retning av nervvävnad och kan därigenom minska smärta. Det förekommer också en kraftig ökning av endorfiner och serotonin, vilket ger ytterligare systemisk smärtlindring och lugnande effekt. Detta har stor betydelse vid akut och kronisk smärtlindring.

8. LED ljusbehandling reglerar produktionen av kollagen.

Kollagen är ett protein som är den viktigaste byggstenen vid reparation av skadad vävnad och för att ersätta gammal vävnad. Genom att öka och reglera kollagenproduktionen bildas mindre ärrvävnad. LED ljusbehandling leder inte till överproduktion av kollagen – det hjälper snarare cellerna att producera optimala nivåer som krävs vid läkning.

Fördelar med Pharmalights LED-ljusbehandlingar:

  • Kliniskt bevisad effekt
  • Smärtlindrande
  • Påskyndar läkning
  • Stimulerar blodcirkulationen
  • Ökad rörlighet/känsel
  • Inga kända bieffekter
  • Prestationshöjande
  • Ekonomiskt (under 1:-/behandlingstimme)

De ljusbehandlingsinstrument Pharmalight erbjuder sina kunder är effektiva och lätta att använda. Marknaden för LED-ljusbehandling ökar och efterfrågan därtill.  Många gånger är det en god idé att köpa behandling av yrkeskunnig person. Många väljer att köpa en Warp 10 som komplement till detta och behandlar själva i förebyggande syfte. Under fliken Boka behandling kan ni boka behandling.