DNA-testNovogenia laboratorium 
 i Österrike fokuserar på de nya möjligheterna inom personlig genteknik. Målet är att ge bästa tillgång till kunskap inom området Friskvård, samt att skapa bättre förståelse för det många av oss anser vara viktigast i livet – hälsan.

DNA tester har använts under många år inom bland annat kriminologi, släktforskning och faderskapstest. Novogenia vill göra den senaste gentekniken tillgänglig för allmänheten, med fokus på områdena sport, hälsa och medicin.

            

Ett DNA test är bara meningsfullt om resultaten är begripliga för individen, därför lägger Novogenia stort vikt vid hur testresultatet presenteras. Novogenia har som målsättning att på ett utförligt sätt guida varje kund såväl före som efter DNA testet, för att säkerställa högsta kvalitet. PharmaLight.se utbildar och ger saklig information gällande testerna innan beställning både till kund samt till PharmaLight.se:s åf, samt återkopplar och följer upp kunden efter gjord test.

DNA-tester utförda av Novogenia omfattar:

– Gener som, vetenskapligt säkerställt, är ”riskgener”
– Gener som ofta är defekta
– 20 olika tester som alla går att kombinera
– Färdiga pakettester till förmånligare pris

 Video som visar laboratoriet Novogenia i Österrike

Unik identifiering

När kundens topstest kommer till Novogenia laboratoriet i Österrike får provet en unik sifferkod. På det sättet säkerställer man kundens personliga resultat.

Novogenia analyserar över tusen DNA-test på kort tid, därav  är logistiken för varje enskilt test mycket viktig. Risken att olika tester och testresultat förväxlas med varandra måste uteslutas och varje test kräver analys inom stipulerad tid.

Laboratoriet Novogenia  har utvecklat ett system där varje DNA-test ges en så kallad barcode -som en streckkod, på så vis kontrolleras varje steg av analysen noggrant.  Detta gör att det är omöjligt att ett DNA-test kan förväxlas.

Denna analys om kunden och kundens resultat lagrar laboratoriet på ett sekretessmässigt säkert sätt.

I länken här och nedan beskrivs genanalyserna i en övergripande information. Tillsammans med DNA testerna erbjuds även kompletterande analyser.  Dessa analyser erbjuder PharmaLight.se/eu  även genom det ledande laboratoriet Novogenia. Detta tillsammans blir ett unikt helhetsperspektiv för både privatpersoner, sportklubbar, rehabilitering samt sjukvård.

DNA-tester utförda av Novogenia/PharmaLight.se/eu omfattar:

– Gener som, vetenskapligt säkerställt, är ”riskgener”.
– Gener som ofta är defekta.
– Gener som orsakar anlag för sjukdomar som är möjliga att förebygga.

Genanalyser och andra analyser, länk 

 

Tillförlitlighet

Kundens DNA-test analyseras i ett laboratorium med högsta vetenskapliga standard för att säkerställa resultatets tillförlitlighet.

Genomförande av genanalyserna av livsstilen
Certifierat genom analysen i ISO 15189 laboratorium
Genomförande av genanalyserna av livsstilen

Utförande av den medicinska genanalysen
Certifierat genom analysen i ett ISO 17025 laboratorium
Utförande av den medicinska genanalysen

Medicinsk bedömning av genanalysresultat
Certifierat genom analysen i vårt ISO 15189 laboratorium
Medicinsk bedömning av genanalysresultat

Laboratorium med tillstånd för medicinsk genetikforskning
Certifierat av Hälsoministeriet i Österrike
Laboratorium med tillstånd för medicinsk genetikforskning

 

Analystiden från topsning till resultat

Genanalyser är en komplex process. På den flesta laboratorium världen över är analystiden 6-12 veckor på vanliga DNA tester.  Tack vare PharmaLights leverantör Novogenias automatiserade processer, får kunden sitt resultat på dessa mycket omfattande tester, redan efter 2-4 veckor.

Genom ett topstest får kunden inte bara information om ärftliga egenskaper utan även kostråd och riktlinjer för ett hälsosammare liv.

Genom återkopplingen på Novogenias DNA tester ges  information om bland annat:

– Livsmedel som har direkt påverkan på kroppen
– Behov av särskilda näringsämnen
– Tillgodogörande av olika näringsämnen
– Livsmedel som påverkar kroppsvikten
– Risk för ärftliga sjukdomar men som är möjliga att bota och förebygga

____________________________________________________________

Novogenia och PharmaLight.se/eu  erbjuder inte gentester när det handlar om sjukdomar som inte går att bota eller förebygga.

Dessa strikta, etiska riktlinjer och den höga grad av statlig reglering rörande gentester i Österrike och Tyskland, är en utmärkt bas när det handlar om att erbjuda allmänheten en möjlighet att testa sina gener för att förebygga sjukdom.

Alla Novogenias tester utförs av statligt certifierade laboratorier i Österrike. Därigenom kan garanti utlovas om en mycket hög kvalitetsstandard, vilken är strikt reglerad av Österrikisk lag gällande genteknologi.

____________________________________________________________

Beställning av DNA test, utbildning samt information kontakta:

  • Mail till:  marcus.odell@pharmalight.se eller per tfn +46704554822
  • Mail till:  kicki.odell@pharmalight.se eller per tfn +46702585354
  • Mail till: jonas.nilsson@jonico.se eller per tfn  +46706026507
  • Mail till: Malin Malmquist,  info@ceratex.se +46736386877

Ansvarsområde:

  • Sportklubbar, företagshälsovård, vårdcentraler, gym samt rehabiliteringscenter ombedes kontakta Marcus Odell på tfn +46704554822 gällande upphandling/samarbetsavtal
  • Utlandet; företagsledningar, företag, företagshälsovård eller nyetablering/uppstart för/med säte i Europa samt vissa andra länder, ombedes kontakta Kicki Odell på tfn +46702585354
  • Företagsledningar, sjukvård, landsting, tandläkarkliniker i Norden, nationella /internationella agenter inom sportens område samt internationella sportorganisationer ombedes kontakta Jonas Nilsson  +46706026507 gällande DNA Tester upphandling/samarbetsavtal
  • Arrangemang av studiebesök på Novogenia laboratorium i Österrike, utbildning, nätverk, dokumentation samt specifika frågor gällande Medicintesterna ombedes kontakta Malin Malmquist tfn +46736386877

Återförsäljare inom PharmaLight.se/eu av DNA tester har genomgått PharmaLight.se:s kurs: Diplomerad kurs Åf DNA Tester Novogenia.