Vanliga frågor WARP 10®


Vad betyder WARP?

Warfighter’s Accelerated Recovery by Photobiomodulation (Soldatens påskyndade återhämtning genom photobiomodulation).

Vad är skillnaden mellan LED och laser?

Laser är coherent ljus (elektromagnetiska vågor som har samma våglängd och ett fast fasförhållande). De har ett mycket litet täckningsområde. Det finns kontraindikationer. Behandlingsinstrumenten är ofta mycket kostsamma.

LED är incoherent ljus (elektromagnetiska vågor som har samma frekvens men en slumpmässig eller föränderlig fas). De har ett stort täckningsområde. Det finns lite eller inga kontraindikationer. Behandlingsinstrumenten är prisvärda.

Jag har sett pressmeddelanden från NASA om denna teknik och ljusbehandling, och många olika ljusbehandlingsenheter annonseras med länk till NASA:s teknologi. Hur kommer WARP 10 ® från Quantum Devices, Inc. in i bilden?

Quantum Devices, Inc. har utvecklat HEALS® (High Emissivity Aluminiferous Luminescent Substrate) teknologin åt NASA. Denna teknologi är det som gör att Quantum Devices får använda LED energinivåer på 60 MW/cm2, den energinivå som enligt forskning är mest fördelaktig för smärtlindring. Konkurrenter hänvisar gärna till NASA och deras studier för att vinna förtroende men det är viktigt att veta att WARP 10® är det enda FDA-godkända behandlingsinstrumentet som använder sig av HEALS® teknologin som utvecklades för och används av NASA och DARPA. Vi har det enda fotobiologiska systemet som finns på NASA:s Hall of Fame.

Vad är PBMT (Photobiomodulation Therapy)?

Photobiomodulation Therapy (PBMT) är processen att modulera organeller i kroppen med våglängder med specifik fotonenergi för att öka respiratorisk metabolism, minska den naturliga inflammatoriska reaktionen, påskynda återhämtningen av skadan eller stress på cellnivå och öka cirkulationen.

Hur mycket ljusenergi krävs för PBMT (Photobiomodulation Therapy)?

NASA:s forskning har fastställt att energimängden som krävs för att producera tillförlitliga PBMT resultat måste vara 0.050 W/cm2 eller större (eller 50mW/cm2 = 50 milliwatt per kvadratcentimeter).

Hur lång behandling (exposering) krävs för tillförlitlig PBMT (Photobiomodulation Therapy)?

NASA:s forskning har fastställt att minimumdos för våglängder mellan 650 nm (nanometer) och 950 nm är 4 joule/cm2 (en 80 sekundersdos med WARP 10®) med en stråleffekt på 50 mW/cm2. De har också upptäckt att effekten avtar efter cirka 8 joule/cm2 (två 80 sekundersdoser) vid stråleffekt på 50 mW/cm2.

Vad innebär stråleeffekt?

Stråleffekten definieras av den totala kraft som utstrålar från en källa (lampa, LED (Light Emitting Diode), laser, etc.) och transporteras genom en yta eller träffar en yta. Stråleffekt mäts i Watt (W).

Vad är irradians?

Irradians, instrålningstäthet, är den elektromagnetiska strålning som per tid och area faller på ett referensplan – beskriver mängden stråleffekt.

Vad är en Joule?

Uppkallad efter James Joule (1818-1889), den engelska fysikern som visade den mekaniska motsvarigheten till värme, ger joule en tidsdimension till energi eller kraft. En joule motsvarar en watt ström som strålar eller sprids i en sekund. Till exempel är en joule en energienhet som är lika med en watt sekund. Idag kan den vanligaste användningen av termen hittas på överspänningsskydd vi köper för att skydda våra datorer och annan elektrisk utrustning. En bra tumregel är, desto större antalet joule är, desto mer överspänningsskydd tillhandahåller enheten. I PBMT definierar joule den totala dosen som krävs för att uppnå den önskade effekten. WARP 10® specificeras i joule per cm2 för att säkerställa jämn dosering över hela det exponerade området.

Vad är NIST (National Institute of Standards and Technology)?

The National Institute of Standards and Technology (NIST) grundades 1901. Det är en icke-reglerad federal mydighet inom det amerikanska handelsdepartementets teknologiska administration. NIST:s uppdrag är att utveckla och främja mätningar, standarder och teknik för att förbättra produktivitet, underlätta handeln och förbättra livskvalitén.

Vid vilken våglängd arbetar WARP 10®?

WARP 10® arbetar på våglängden 670 nm (nanometer), det nära infraröda spektrat.

Vad gör våglängderna?

Denna våglängd har visats penetrera fler organeller (del av cellen: en specifik del av cellen som har sin egen funktion, eg kärnan eller mitokondrien) i människans kropp.

Varför drivs den av batterier?

WARP 10® utvecklades för militären. Amerikanska militärstyrkorna kan köpa AA-batterier var som helst i världen.

Hur fungerar det?

Det har påvisats att denna våglängd kan penetrera djupt in i cellens mitokondrie (cellens energicenter) och stimulera produktionen av ATP- och RNA-syntes.

Vilka är de FDA-godkända indikationerna för användandet?

FDA-indikationerna för användadet är: WARP 10® är en högintensiv, handhållen, portabel, LED (Light Emitting Diode) enhet, avsedd för behandling av kronisk smärta genom att tillföra energi i det nära-infraröda (near-IR) spektrat. Detta inkluderar: temporär lindring av muskel- och ledsmärta, artrit och muskelspasmer; lindra stelhet, ökad avslappning av muskelvävnad och att tillfälligt öka blodcirkulationen lokalt i det område som behandlas.

Vad skiljer WARP 10®  från andra LED ljusbehandlingsinstrument på marknaden?

WARP 10® är inte utformad med LED-lampor. Den har ytmonterade chips på en motor som kan driva lysdioderna 4,5 gånger hårdare än branschstandard. Företaget utvecklade “the thermal heat sync” för att dra bort värme från lysdioderna. Enheten startar inte när temperaturen når 41ºC. Vävnadsskada kan ske vid 42 ºC. Enheten penetrerar upp till ett djup på 23 cm av mjukvävnad.

Hur ofta kan jag använda WARP 10®?

Så ofta du vill och på så många områden du vill. Ljuset kommer bara leda till positiva effekter för smärtlindring. Det har aldrig funnits någon indikation på  minsta biverkan eller oavsiktliga effekter dokumenterade. Detta faktum gör att WARP 10® är idealisk för lindring av kronisk smärta.

Kan WARP 10® hjälpa mig med (“mitt tillstånd”)?

WARP 10® är en handhållen behandlingsenhet som används för behandling av kronisk smärta genom att tillsätta energi i det nära-infraröda spektrat för tillfällig lindring av muskel- och ledsmärta; artrit och muskelspasmer; lindra stelhet; ökad avslappning av muskelvävnad; och tillfälligt öka blodcirkulationen lokalt i det område som behandlas.

Hur nära huden ska jag hålla WARP 10®?

För bästa resultat bör WARP 10® vidröra huden. Ta ditt finger och utpeka centrum i smärtområdet, och håll sedan instrumentet centrerat på den punkten.

Jag tryckte på STOP-knappen av misstag under behandlingen. Varför tar det så lång tid innan DELAY-knappen slocknar?

Delay-knappen lyser tills den normala cykeln (88 sekunder) hade varit klar. Sedan kan du starta om den igen. Instrumentet drar ingen ström under denna nedräkning.

Vilka batterier är bästa att använda till WARP 10®?

Man kan använda vanliga AA-batterier men vi rekommenderar att man använder de NiMH uppladdningsbara batterier som medföljer vid köp eller uthyrning av WARP 10®. Med de uppladdningsbara batterierna kan man använda WARP 10® cirka dubbelt så många doser och batterierna kan laddas upp till 1000 gånger.

Hur många dioder har WARP 10®?

WARP 10® har 48 chipmonterade dioder för att avge 50 mW/cm2    i ett område på 10cm2. Den totala energimängden som avges i 10cm2 området är lika med 500mW.