Vanliga frågor Photizo®


1.  Har ljusterapi några biverkningar?

Photizo® har optimerats för att avge en optimal dos av nära infrarött ljus för att behandla flera skadetillstånd, beräknat med att man behandlar en till två gånger om dagen. Att behandla med Photizo® ljusterapi fler gånger på en dag är inte obehagligt och orsakar inte smärta, men det kan leda till att skadan läker saktare. Det är även så att vissa patienter med smärtsamma tillstånd känner ökad smärta när de behandlas, men detta försvinner vanligen inom ett par minuter och följs av smärtlindrande effekt.

2. Kan användningen av ljusterapi orsaka cancer?

Nej. Inga cancerogena effekter av koherent ljus i det nära infraröda spektrat har noterats.

3. Kan man behandla sig med Photizo® under graviditet?

Effekterna av Photizo® har inte testats på gravida eller på djur. Trots att fostret inte kan påverkas negativt av ljuset rekommenderar vi inte att behandla med Photizo® på områden nära fostret.

4. Kan ljusterapi påverka sköldkörteln?

Där finns inga kända bieffekter av att behandla sköldkörteln med LED ljusterapi, men eftersom sköldkörteln är en känslig körtel bör man undvika att behandla direkt på det området. En märkbar ökning av sköldkörtelaktivitet har rapporterats i en rapport om LED ljusterapi. Vi rekommenderar att du framför sköldkörteln placerar ett objekt som ljuset inte kan tränga genom, om du behandlar området däromkring.

5. Kan Photizo® användas för att lindra smärta vid inflammation i leder?

Photizo® har en smärtstillande effekt hos de flesta patienter som lider av ledsjukdomar som artrit. Photizo® ljusterapi instrumentet minskar inte bara smärtan, det hjälper även kondrocyterna att föröka sig, och underlättar på så sätt uppbyggnaden av lederna.

6. Kan Photizo® användas av/på epileptiker?

Några studier visar att pulserande synligt ljus på frekvenser mellan 5-10Hz kan orsaka epileptiska anfall. Photizo® pulserar inte på de frekvenserna, men epileptiker (liksom alla andra) bör undvika att titta direkt in i ljuset från proben i förebyggande syfte.

7. Kan man behandla barn och små djur med Photizo®?

Inga skadliga effekter har visats när man har behandlat tillväxtzoner på unga djur. Små barn och djur kan behandlas säkert med Photizo®, om man strikt går efter behandlingsprotokollen.

8. Kan Photizo® användas av/på cancerpatienter?

Ljusterapi varken orsakar eller förvärrar cancer. Däremot har man med Photizo® effektivt kunnat lindra bieffekterna av cancerbehandlingar, framförallt mukosit som är en smärtsam bieffekt av strålbehandling.

9. Kan Photizo® användas av/på diabetespatienter?

Ja, Photizo® tillverkades från början i syftet att behandla svårläkta diabetiska sår. Diabetes patienter har sår som läker sakta eller inte alls, och vissa lider av känselbortfall i händer och fötter. Dessa patienter har fått mycket hjälp av Photizo®. Det är viktigt att behandla sår, skärsår eller skrapsår direkt efter olyckan inträffat för att försäkra sig om snabb läkning och att minska risken för infektion.