FIX SÅRSPRAY


FIX är en sårspray för behandling av sår och omkringliggande vävnad.

FIX är en enkel och naturlig produkt som är effektiv att använda på
många olika typer av sår och olika stadier av sår.

FIX är en “allt-i-ett” behandling för akuta och kroniska sår samt skador
i huden orsakade av olika typer av hudåkommor.

FIX är en sårspray speciellt utformat av en synergisk kombination
av Neemolja och Johannesörtsolja.

FIX är 100 % naturlig och innehåller inga konserveringsmedel vilket
möjliggör en giftfri, smärtfri, “non-touch” applicering.

FUKTIG SÅRMILJÖ

Oljefilmen möjliggör en fuktig sårmiljö vilket
• underlättar för cellförnyelse
• aktiverar den fysiologiska sårläkningen.

ANTIMIKROBIELL EFFEKT

Fettsyror i oljefilmen möjliggör en antimikrobiell effekt
utan cytotoxiska bieffekter vilka kan hämma sårläkningen.

SKYDD OCH NYBILDNING AV HUDEN RUNT SÅRET

Oljefilmen och fettsyrorna sprayen innehåller
• skyddar huden runt såret från maceration
• främjar nybildning av epidermis.

SMÄRTFRI SÅROMLÄGGNING

Oljefilmen hindrar sårförbandet från att fastna i såret och huden
kring såret vilket ger en enkel och smärtfri såromläggning.

FIX möjliggör en väldigt enkel och smärtfri omläggning från skadetillfället tills såret är helt läkt. FIX underlättar för sårläkningen då det skapar en fuktig omgivning och håller såret rent – tack vare att FIX har antimikrobiell effekt. Den antimikrobiella effekten orsakar inga negativa bieffekter som kan sakta ner sårets läkning. Dessutom stöder FIX hudens återbildning och minskar risken för ärrbildning. Denna “allt-i-ett” effekt är ett resultat av en synergisk kombination av naturliga extrakt och möjliggör en väldigt enkel behandling vilken stöder den fysiologiska sårläkningen.

Klicka här för att se produktvideo

Applicering

Skaka väl före användning

Spraya FIX direkt på det rengjorda såret och/eller det påverkade hudområdet med 5-10 cm avstånd.
Det måste synas en klar oljefilm. Låt oljefilmen lägga sig under en minut.

Täck såret med ett förband anpassat efter typen av sårvävnad.
FIX kan också användas utan att man täcker såret.
Upprepa var 12/24 timme tills såret läkt ihop.

Hur många spraypuffar?

– 3 x 3 cm såryta: Cirka 4 spraypuffar per applicering
– 6 x 6 cm såryta: Cirka 15 spraypuffar per applicering
– 17 ml spray innehåller 180 st spraypuffar
(räcker till cirka 15-30 appliceringar)
– 50 ml spray innehåller 540 spraypuffar
(räcker till cirka 45-90 appliceringar)

Pris:
FIX 10 ml – 229 SEK – KÖP
FIX 50 ml – 649 SEK –  KÖP

För mer info eller frågor maila till info@pharmalight.se
Du kan köpa FIX sårspray i vår webshop pharmalight-shop.se

Bipacksedel one sårspray

Caserapporter

                                                     

Studier

PUBLICATIONS-HUMAN

A Plant-Derived Wound Therapeutic for Cost-Effective Treatment of Post-Surgical Scalp Wounds with Exposed Bone. S. Läuchli, S. Vannotti, J. Hafner. Forsch Komplementmed 2014; 21:88-93

SUMMARY – A WOUND THERPEUTIC FOR COST-EFFECTIVE TREATMENT OF POST-SURGICAL SCALP WOUNDS WITH EXPOSED BONE

An experience with paediatric burn wounds treated with a plant-derived wound therapeutic. S. Mainetti, F. Carnevali. Journal of Wound Care 2013; 22, 681 – 689

SUMMARY – AN EXPERIENCE WITH PAEDIATRIC BURN WOUNDS TREATED WITH A PLANT-DERIVED WOUND THERAPEUTIC

Primary wound dressing – clinical experience

SUMMARY – A SIMPLE PROTOCOL OF CARE FOR LONG-TERM CARE: RESULTS FROM AN AUDIT

Plant-derived wound spray for acute and chronic skin wounds. T. Hunziker, J. Hafner, M. Streit, S. Läuchli. Wund Management 06/2012; 270-274.

Post-surgical scalp wounds with exposed bone treated with a plant-derived wound therapeutic. S. Läuchli, J. Hafner, C. Wehrmann, L.E. French. Journal of Wound Care 2012; 21, 228 – 233

Eggenberger, K. Ein einfaches Wundkonzept für die Langzeitpflege. NOVAcura 2013; 03, 42-43.

Wehrmann, C., Hafner J., French L., Läuchli S. Behandlung einer operativen Skalpwunde mit freiliegendem Knochen mit 1 PRIMARY WOUND DRESSING®: ein Fallbericht. HOSPITALIS 2011; 81: 7-8.


PUBLICATIONS-VETERINARY

Managing Horse Wounds Either Presenting or not with Exuberant Granulation Tissue Using an Innovative Wound Dressing: A Retrospective Non-Controlled Study. F. Carnevali, M. Argentieri, G. Ippedico, C. Minniti, L. Amodio, L. Mellano, S. van der Esch. Journal of Animal and Veterinary Sciences 2014; 1(2): 6-16


ARTICLES

Dr. med. Severin Läuchli, Giess kein Öl in Wunden… Warum nicht doch?. DER INFORMIERTE ARZT, 1/2012

Dr. med. Markus Streit, Heil-Erfolge zwischen Neemöl und Hautersatz. HAUSARZT PRAXIS, 2012 8-9

Neemolja utvinns genom en process där man kallpressar frukterna från Neemträdet (Azadirachta indica). Neemträdet är ett lövträd som når en höjd på cirka 15-20 meter och kan bli cirka 200 år gamla. Trädet är endemiskt i Indien, Pakistan och Burma och kräver ett torrt subtropiskt klimat. Trädet anses vara ett “heligt träd” i Indien där de tar tillvara alla delar vilka används i olika former av extrakt inom olika typer av vård för människor och djur, samt inom jordbruk. I västvärlden är neemträdet ännu inte så känt.

Johannesört i form av olja är känt för att ha positiva effekter för behandling av sår i västvärldens traditionella vård. Oljan utvinns ur blommorna i kallpressad olja, vanligen olivolja.